Hyvää Suomesta Osuuskunta Maitomaa

Kaavamuutos turvaa tulevat tarpeet

Maitomaa on hakenut kaavamuutosta omistamalleen tontille sekä viereiselle Kopolanpuiston alueelle. Tällä turvataan Maitomaalle tuleviksi vuosiksi kasvusta johtuvat tarpeet tontin osalta ja mahdollistetaan tiiviimpi rakentaminen Maitomaan nykyisellä tontilla.

Lisätietoja antaa Maitomaan toimitusjohtaja Mikko Sairanen, p. 0503509669