Maitomaan ilmoituskanava

Maitomaan ilmoituskanavassa voit tehdä luottamuksellisesti ilmoituksen sellaisesta toiminnasta, joka ei ole Maitomaan arvojen, toimintaperiaatteiden tai lain mukaista.  Ilmoituksesi voi koskea Maitomaan henkilöstöön tai Maitomaan hankinta- tai toimitusketjuun yhdistettävää laitonta tai vastuutonta toimintaa/tuotetta tai Maitomaan yritysnimeen, tuotteisiin tai tuotebrändeihin liittyvää väärinkäytöstä.

Maitomaa avaa ilmoituskanavan koko Maitomaan perheelle eli henkilöstölle, maatilayrittäjille, maitoauton kuljettajille ja osuuskunnan hallinnolle. Lisäksi ilmoituksia voivat tehdä myös Maitomaan entiset työntekijät. Sinulla ei tarvitse olla vankkoja todisteita väärinkäytöksestä ilmoittamiseksi, mutta ilmoitukset on tehtävä aina rehellisesti ja vilpittömässä mielessä.

Toimi näin:

  1. Mikäli kohtaat ilmoituskanavaan liittyvän väärinkäytöksen organisaatiossa, tee ilmoitus ilmoituskanavaan.
  2. Tee ilmoitus nimelläsi tai nimettömänä. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys ei paljastu missään vaiheessa käsittelyprosessia, mikäli valitset anonyymin ilmoitustavan. Maitomaalla on käytössään EU-lainmukainen Webropol Whistleblower-ratkaisu.
  3. Ilmoittajalle vastataan ilmoituksen toimittamisesta viikon kuluessa järjestelmän kautta. Sinulta voidaan kysyä lisätietoja asiaan liittyen. Ilmoituksia pääsevät katsomaan vain nimetyt käsittelijät.
  4. Ilmoittajalle annetaan 3 kuukauden kuluessa ilmoituksen toimittamisesta tieto siitä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.
  5. Ilmoituksia säilytetään järjestelmässä 5 vuoden ajan, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti.

Linkki Maitomaan ilmoituskanavaan:
https://link.webropolsurveys.com/CP/135F221F72C83FBB