Hyvinvointia lehmille

Maitomaan kaikilla tiloilla on Welfare Quality® -sertifikaatti. Se myönnetään tiloille, joilla lehmien hyvinvointia mitataan säännöllisesti ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuvan järjestelmän mukaisesti. Maitomaa on toinen meijeri Euroopassa, jolle sertifikaatti on myönnetty.

Maitomaalta tulee myös maitoa, jolla on Suomen ensimmäinen eläinten hyvinvoinnista kertova pakkausmerkintä, ELVI-merkki. Merkin tiukat kriteerit perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sen käyttöä valvoo riippumaton toimija, FinWelfare Oy. Hyvinvoinnin mittaamiseen kehitetty kansainvälinen Welfare Quality -järjestelmä ja ELVI-merkki täydentävät toisiaan: ELVI vaatii eläinten hyvinvointia tukevat olosuhteet ja WQ mittaa niiden tuloksia.

Lue lisää ELVIstä täältä

Miksi Welfare Quality® on hyvä hyvinvoinnin mittari?

1. WQ katsoo eläimen eikä ihmisen näkökulmasta
Eläimen ei päätellä voivan automaattisesti hyvin, jos tietyt kriteerit täyttyvät esimerkiksi navetan rakenteissa tai navettatöiden sujuvuudessa, vaan hyvinvointia arvioidaan havainnoimalla eläintä ja sen käytöstä.

2. WQ tarkastelee lehmien hyvinvointia monipuolisesti
WQ pohjaa tutkimustietoon, jonka perusteella on muodostettu lajikohtaisia hyvinvoinnin kriteerejä ja periaatteita. Niiden avulla lehmien hyvinvointia voidaan tarkastella kattavasti ja mahdolliset parannuskohteet huomataan helposti.

3. WQ huomioi eläinten hyvinvoinnin lain määrittämää minimitasoa laajemmin
WQ-auditoinnit auttavat ymmärtämän lehmän lajityypillisiä tarpeita ja käyttäytymistä paremmin ja tarjoavat työkaluja, joiden avulla eläinten hyvinvointia voi jatkuvasti kehittää.

Welfare Qualityn neljä hyvinvoinnin periaatetta ja 12 indikaattoria

Auditointi käynnissä. Kuva: Essi Wallenius.

4. Lehmien hyvinvointia tarkkailee myös tilan ulkopuolinen taho
Säännöllisesti navetassa vieraileva asiantuntija varmistaa, että pitkälläkin aikavälillä tapahtuvat muutokset lehmien hyvinvoinnissa huomataan.

5. WQ ei ole riippuvainen maiden omista tuotantoeläinten elinoloja koskevista standardeista
Euroopan laajuisesti käytössä olevan mittausjärjestelmän avulla eläinten hyvinvointia voidaan tarkastella kaikkialla samojen periaatteiden mukaan.

PRUDENCE

Prudence-lehmä elää pihattonavetassa Kuopion seudulla. Se on seurallinen ja utelias ja tapaa kuljeskella navetassa käyvien ihmisten perässä.

Prudence ulkoilee myös talviaikaan.

Welfare Quality®:n neljä hyvinvoinnin periaatetta

Lue lisää Prudencesta ja WQ:n neljästä hyvinvoinnin periaatteesta.

Hyvän ruokinnan periaatteen lähtökohta on, että eläin ei tunne pitkittynyttä nälkää tai janoa. Ruokinnan riittävyyttä ja laatua arvioidaan lehmien fyysisen kunnon ja käytöksen perusteella. Navetan vesipisteiden toimintaa, määrää, puhtautta ja veden virtausta taas tarkastellaan, kun varmistetaan että lehmät saavat riittävästi juodakseen.

SYÖMINEN

Prudencen navetassa on automaattinen mattoruokkija, joka jakaa ruoan lehmille ja kuljettaa sopivan määrän apetta apesekoittimelta ruokintapöydälle. Ruokaa on tarjolla koko ajan, joten Prudence ja muut lehmät menevät syömään silloin, kun itse haluavat.

Nurmirehun lisäksi lehmät saavat väkirehuja ja kivennäisiä. Suurin osa Prudencen syömästä ravinnosta viljellään kotitilalla, mutta tarpeen mukaan tarjoillaan myös ostorehua. Apetta kuluu päivittäin yli 50 kiloa per lehmä.

Prudencelle ja laumalle maistuu nurmirehu.

Lehmä juo päivittäin yli 100 litraa vettä.

JUOMINEN

Lehmä on iso eläin ja tarvitsee runsaasti vettä – päivittäin jopa 150 litraa. Se ei kuitenkaan tykkää odotella vesialtaan täyttymistä, joten automaatin vedenpaineen täytyy olla riittävä. Koska lehmä juo kerralla noin 15 litraa, allas saa täyttyä aika vauhtia.

Juoma-altaita on ripoteltu eri puolille Prudencen navettaa, jotta niille ei olisi koskaan liian pitkä matka. Altaiden määrä takaa myös sen, että aremmatkin lehmät pääsevät häiriöttä juomaan.

Voidakseen hyvin elinympäristössään lehmällä täytyy olla mukava lepopaikka. Makuumukavuutta arvioidaan WQ:ssa lehmän käytöksen lisäksi makuullemenon keston, mahdollisen rakenteisiin törmäämisen sekä puhtauden perusteella. Myös ihovaurioita tarkkaillaan. Lehmän mahdollisuutta liikkua helposti WQ havainnoi huomioimalla, pidetäänkö eläintä kytkettynä ja onko sillä pääsyä jaloittelutarhaan tai laitumelle.

MAKUUOLOT

Lehmien luonnolliseen käyttäytymiseen kuuluu makoilla noin 12 tuntia vuorokaudessa. Tarve päästä makuulle voi hetkellisesti voittaa jopa nälän, ja siksi kuiva ja rauhallinen makuupaikka navetassa on hurjan tärkeä. Pötköttely on olennaista märehtimisen kannalta: se varmistaa, että ruoansulatus toimii ja lehmä voi hyödyntää kaikki ruokansa ravintoaineet.

Vapaasti pihatossa kulkeva Prudence asettuu lepäämään parsipetiin, jonka pohjana on pehmeä kumimatto. Parsipedin tarkoitus on auttaa lehmää makaamaan oikeassa asennossa, mutta pedin täytyy silti olla riittävän tilava, jotta makuullemeno käy helposti.

Kumimatto joustaa eläimen alla ja on helppo pitää puhtaana. Maton päällä on kuiviketta sekä pehmeyden että puhtauden takia. Prudencen navetassa kuivikkeet siivotaan monta kertaa päivässä.

Lehmät saavat valita makuupaikkansa vapaasti, mutta osalla laumasta on omat suosikkipetinsä, joihin ne jatkuvasti hakeutuvat. Prudencea sen sijaan joutuu usein hetken etsimään – se kun tykkää kellahtaa minne milloinkin.

Makaaminen on tärkeä osa lehmän luonnollista käyttäytymistä.

Siivoojarobotti on oiva apu navetan puhtaanapidossa.

PUHTAUS

Puhtaus on perusedellytys eläinten hyvinvoinnille. Lehmät ulostavat viitisentoista kertaa päivässä ja niinpä tuoretta lehmänlantaa kertyy melkoinen määrä. Navetan rakenteilla pyritään varmistamaan, että lehmät kakkaisivat pääasiassa navettaan sijoitettujen ritiläpalkkien päälle.

Prudencen navetassa ulosteet tippuvat ritiläpalkeilta kuilustoon, joista ne kulkeutuvat automaattisesti lietesäiliöön. Sen lisäksi navetassa ahertaa ”Puuha-Pete”-siivoojarobotti, joka putsailee ritiläpalkkeja automaattisesti. Lehmiä robotti ei hetkauta, sillä ne ovat tottuneet sen kulkemiseen.

Ylläpitosiivouksen lisäksi koko navetta pestään tietyin aikavälein painepesurilla. Yleinen siisteys vaikuttaa myös Prudencen puhtauteen: kun kuivikkeet vaihdetaan riittävän usein ja käytävät pidetään siisteinä, lehmätkin pysyvät puhtaina.

ULKOILU

Prudencen navetta on pihatto, jossa eläimet pääsevät vapaasti kulkemaan ja makoilemaan. Pihattoon kuuluu jaloittelutarha, jonka ansiosta lehmät voivat ulkoilla myös talviaikaan, jos säät sallivat. Kesäisin lehmät myös laiduntavat.

Ulkoilu edistää lehmien sorkkaterveyttä, parantaa ruokahalua ja vahvistaa vastustuskykyä, joten ovi jaloittelutarhaan on auki aina kun mahdollista. Ulkoilu tukee myös lehmien keskinäistä sosiaalista kanssakäymistä. Kesällä ulos on jatkuva pääsy, mutta hellekeleillä Prudence ja muu lauma viihtyy parhaiten navetan varjossa, missä paarmatkaan eivät niin kiusaa.

Ulkoilu tukee monella tapaa lehmien hyvinvointia.

Hyvään terveyteen kuuluu, että eläin ei kärsi vammoista, sairauksista tai toimenpiteistä aiheutuvista kivuista.

TERVEYDEN TARKKAILU

Prudencen navetassa lehmien terveyttä seurataan sekä silmämääräisesti että lehmien kaulassa olevien aktiivisuuspantojen avulla tietokoneen välityksellä. Jos lehmä sairastuu, sen aktiivisuus laskee ja märehteminen vähenee, minkä seurauksena tunnistin antaa hälytysmerkin tietokoneelle. Lypsyrobotti pystyy myös havaitsemaan maidon laadusta, onko lehmällä utaretulehdusta tai kärsiikö se energiavajauksesta.

Lehmien terveyttä tarkkaillaan navettakäynneillä Kuopiossa päivittäin. Tarkkailussa suurena apuna on omien lehmien hyvä tuntemus: tutusta lehmästä havaitsee nopeasti, jos kaikki ei ole kunnossa.

Aktiivisuuspantojen avulla seurataan lehmien terveyttä.

WQ arvioi lehmien mahdollisuutta käyttäytyä lajille tyypilliseen tapaan. Auditoinnissa tarkastellaan niiden sosiaalista käyttäytymistä, pääsyä laitumelle, suhtautumista ihmiseen sekä yleistä tunnetilaa.

NAVETAN YLEISTUNNELMA

WQ-auditoinnissa havainnoidaan navetan yleistä tunnelmaa, sillä se kertoo paljon lehmien oloista ja hyvinvoinnista. Vaikka lehmä on hierarkkinen eläin, puskeminen ja yhteenotot eivät kuulu navettaan vaan hierarkian pitäisi olla perusta rauhaisalle yhteiselolle, jossa esimerkiksi ruoasta tai paikasta laumassa ei tarvitse taistella.

Kuopiossa tunnelma navetassa on tavallisesti seesteinen. Jos jotain poikkeavaa tapahtuu, Prudence ja muut lehmät kiinnostuvat ja kokoontuvat paikalle katsomaan. Navetan hyvä tunnelma näkyy myös sosiaalisessa käyttäytymisessä: lehmät nuolevat ja hoivaavat toisiaan mielellään. Osalla lehmistä hoivavietti on vahvempi kuin muilla. Prudencen navetassa vanhemmat lehmät ovat usein ahkeria muiden hoivaajia.

Laumasta löytyy silloin tällöin myös parivaljakoita, jotka viettävät paljon aikaa yhdessä makoillen ja toistensa kehoja huoltaen. Toiset taas hoivaavat vierustoveriaan riippumatta siitä, kuka kylkeen kulloinkin sattuu. Prudencella ei vakituista vieruskaveria ole vaan se viihtyy tasapuolisesti kaikkien laumalaisten seurassa.

Navetan yleistunnelma ja sosiaalinen käyttäytyminen kertoo paljon lehmien hyvinvoinnista.

Apesekoittimen ääni houkuttelee lehmät ruokintapöydän äärelle.

RUTIINIT

Lehmän luontainen tehtävä on laiduntaa, syödä, märehtiä, levätä ja varoa saalistajia. Makaamalla se säästää energiaa märehtimiseen, maidon tuottamiseen ja sosiaalisuuteen. Myös uteliaisuus kuuluu lehmien luonteeseen, sillä niiden on täytynyt huomioida ympäristössä tapahtuvat muutokset selviytyäkseen. Siksi rutiinit ja samanlaisena pysyvät olosuhteet ovat lehmille tärkeitä. Niinkin pieni asia kuin lypsyrobotin viereen unohtunut ämpäri voi aiheuttaa lehmissä levottomuutta.

Prudencen kotitilalla koko lauma on tottunut ennakoimaan navetan rutiineja. Kun esimerkiksi apesekoittimen ääni alkaa kuulua, lehmät tietävät, että tuoretta rehua on tiedossa ja menevät odottelemaan ruokintapöydän ääreen. Kesäisin lehmät kuulevat äänen jopa laitumelle asti.

LYPSY

Prudencen navetassa on lypsyrobotti, jolla lehmät käyvät omaan tahtiinsa. Prudence poikkeaa robotilla kolme tai neljä kertaa päivässä. Kaikkien lehmien kaulassa on tunnistin, jonka perusteella robotti tunnistaa lehmän ja kerää myös tietoa sen aktiivisuudesta ja märehtimisestä. Lehmän tullessa lypsyrobotille tiedot latautuvat tietokoneelle.

Karjaharjan avulla lehmä yltää rapsuttelemaan vaikka niskaa.

KARJAHARJA

Lehmillä on voimakas kehonhoidon tarve, jota ne toteuttavat rapsuttamalla ja hieromalla itseään jotain vasten. Karjaharja on tätä tarkoitusta varten kehitetty laite, joka pyörähtää vauhtiin, kun lehmä tuuppaa sitä turvallaan.

Prudencenkin navetassa on karjaharja, jota lehmät käyttävät niin usein kuin haluavat. Toiset rapsuttelevat sillä itseään aina kun kulkevat ohi, toiset hieman harvemmin. Prudence tykkää käydä harjalla, mutta ei lukeudu navettansa aktiivisimpiin kihnuttajiin. Harjalle mahtuu samaan aikaan useampikin lehmä, jos toinen rapsuttaa vaikka niskaa ja toinen kankkua.

LEHMÄ JA IHMINEN

WQ-järjestelmässä tutkitaan ihmisen ja eläimen suhdetta tarkkailemalla, miten lehmät suhtautuvat navetassa liikkuviin ihmisiin ja miten lehmä reagoi, kun sitä lähestytään. Lähestymistesti kertoo, millaisia ihmiskontakteja lehmällä on ollut aiemmin. Jos lehmän ainoa ihmiskontakti on esimerkiksi ollut eläinlääkäri, reaktio voi olla negatiivisempi kuin silloin, jos navetassa vierailee säännöllisesti ihmisiä, joilta lehmä saa osakseen myös rapsutuksia. Elinolosuhteilla on laajempikin vaikutus käyttäytymiseen: mitä paremmissa olosuhteissa lehmä elää, sen aktiivisempi ja uteliaampi se on.

Prudence ja muu lauma tulevat mielellään ihmisten luo rapsuteltavaksi ja kyhnyttämään. Navetassa käyvät päivittäin tilan isäntäparin lisäksi perheen lapset. Säännöllisiin vierailijoihin kuuluvat myös eläinlääkäri ja siementäjä.