Welfare Quality

Maitomaan kaikille tiloille on myönnetty Welfare Quality -sertifikaatti. Se tarkoittaa, että lehmien hyvinvointia valvotaan säännöllisesti kansainvälisen mittausmenetelmän mukaisesti ja ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuen.

Lue lisää WQ:sta

 


Science Based Targets (SBTi)

Maitomaa on asettanut kansainvälisen Science Based Targets (SBTi)-aloitteen mukaiset päästövähennystavoitteensa kasvihuonekaasuille. Tavoitteenamme on vähentää meijerin päästöistä 42 % vuodesta 2021 vuoteen 2030 mennessä.

Tuulivoima

Maitomaa käy tuulivoimalla: Kaikki tuotantomme vaatima sähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvaa tuulisähköä. 

Vihreä sähkö on alkuperätakuin varmennettua ympäristöystävällistä sähköä.

Rinki-merkki

Suomalainen Rinki-merkki kertoo, että kannamme tuottajavastuumme pakkauksistamme.

Tukemalla Rinki-järjestelmää, olemme mukana yhdessä muiden yritysten kanssa tekemässä suomalaisesta kierrätyksestä entistä tehokkaampaa.

Tuoteturvallisuuden ja -laadun takaaja

Maitomaalle on myönnetty kansainvälinen BRC-elintarviketurvallisuussertifikaatti, joka on maailmanlaajuisesti tunnetuin ja kattavin elintarvikkeiden laatua sekä turvallisuutta määrittävä standardi ja laatujärjestelmä.

 

 

Sertifioitu toimintajärjestelmä

Laatustandardi (ISO 9001), ympäristöstandardi (ISO 14001) varmistavat korkean laadun tuotantoketjumme jokaisessa vaiheessa.

 

Hävikin vähentäminen

Tuotantoa tehostamalla olemme saaneet meijerin alueella syntyvää hävikkiä vähennettyä, ja samalla myös jätevesikuormitus on pienentynyt.

Maitoautot

Maidon keräily- ja jakeluautoissa käytämme vähintään Euro 5 -luokan autoja ja pääosin Euro 6 -luokan autoja.

Lisäksi autoissa on valmistajasta riippuen erilaisia polttoainetaloutta ja ajokäyttäytymistä parantavia, kuljettajakohtaisia seuranta- ja raportointijärjestelmiä.


Ohensimme voikäärettä

Ohensimme Maitomaan oman brändin voiden käärettä. Materiaalia tarvitaan 15 % vähemmän kuin aiempiin voipakkauksiimme.

 

Hiilineutraali Pohjois-Savo -työ

Oma maakuntamme Pohjois-Savo on lähtenyt matkaan kohti hiilineutraalia tavoitetta ja me olemme mukana ilmastotyössä.

Uskomme vahvasti, että omaan toimintaamme vaikuttamalla saamme aikaan enemmän kuin ulkopuolisella kompensoinnilla. Sitoumuksen ansiosta meille myönnettiin Hiilineutraali Pohjois-Savo -työn Mukana yhteisellä polulla -tunnus.

Energiakeskus

Energiakatselmuksessa esiin tulleet asiat otettiin huomioon uuden energiakeskuksen rakentamisessa. Maitomaan tarvitsema lämpö tuotetaan kotimaisella nestekaasulla, joka on päästöiltään pienempää kuin polttoöljy.